Maandelijks archief: mei 2015

IT WIE FANTASTYSK!

Geweldich! Trije kear de seal fan de Lawei fol! 2700 minken! Fantastysk dat jim allegear kaam binne. En wat in reaksjes! It fielt allegear sá goed! Hearlik, sa’n ôfslúting fan sa’n grut projekt!DSC_2779 DSC_2780 DSC_2785 DSC_2788 DSC_2790 DSC_2798 DSC_2801 DSC_2809 DSC_2812 DSC_2816 DSC_2823 DSC_2848 DSC_2855 DSC_2860

Advertenties

Lêste kaarten!

Folle sealen, fantastysk!

Wy hawwe sels noch wol in pear kaarten lizzen foar de sneontejûn.

Fierders noch rûmte op de sneintejûn!

No bestelle!

Sneontejûn 16 maaie fia nibori62@hetnet.nl    Sneintejûn 17 maaie fia de Lawei!

Lawei